Personakt Slægtstavle

Niels Ejskjær

Far:Knud Jensen (Ejskjær) (1854 - 1937)
Mor:Ane Marie Nielsen (1863 - 1935)

Notater

Fra lokalarkivet i Vinderup om sognene (her Handbjerg Sogn).
Handbjerg Hovedgaard nævnes allerede i 1438 og tilhørte da Fru Inger og Fru
Elle, der var Døtre af Niels Jepsen af Eskjær. Gaarden har skiftet Ejer
mange Gange; i 1918 afhændedes den til N. Ejskjær for 265,000 Kr.
Hovedbygningen, der er opført i et Stokværk med to Fløje, var oprindelig
omgivet af Grave. Over Hovedindgangen ses Aarstallet 1775 med Jens Linde og
Hustru Sophie Krabbes Navne.


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhed
1854 Faderen Knud Jensen (Ejskjær) fødes 1854-02-27 Bysted (Nautrup) [1]
1863 Moderen Ane Marie Nielsen fødes 1863-07-17 Grinderslev [1]
1886 Broderen Jens Jensen Ejskjær fødes 1886-03-09 Bysted
1935 Moderen Ane Marie Nielsen dør 1935-06-16 Vinderup [1]
1937 Faderen Knud Jensen (Ejskjær) dør 1937-06-02 Vinderup [1]
1960 Broderen Jens Jensen Ejskjær dør 1960-01-26 Vinderup

Kilder

[1]Evald Larsen